Гімназія № 8

Дистанційне навчанняНормативні документи щодо організації діяльності в умовах карантинних обмежень Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641
Лист МОН від 12.10.2020
Лист МОН від 02.11.2020
Постанова Головного санітарного лікаря від 22.08.2020 №50
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затв. наказом МОН від 08.09.2020 №1115)
Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.10.2020 №271
Лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.08.2020 №01.01-21/1841
Рекомендації департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.08.2020 №01.01-21/1841
Лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 21.10.2020
Дистанційне навчання здійснюється на шкільній платформі Human Посилання на платформу
Положення про дистанційне навчання у гімназії
На допомогу здобувачам освіти відео "Як здати завдання в Human"

УВАГА! ДО ВІДОМА учасників освітінього процесу: Протокол засідання педагогічної ради від 07.05.2021
УВАГА! Корисний та цікавий проєкт Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради


Дякуємо всім учасникам освітнього процесу за розуміння і підтримку!
Під час дистанційного навчання обов’язки мають не лише вчителі: освітній експерт про те, яких правил повинні дотримуватись батьки учнівЯкісного та успішного перебігу навчання буде досягнуто лише тоді, коли три сторони освітнього процесу – вчитель, учні, батьки – будуть ефективно взаємодіяти та співпрацювати між собою. Якщо одна зі сторін неухильно відсторонюватиметься від спільної роботи над досягненням позитивних результатів, то це може призвести до непорозумінь. Перед тим як іти до школи як батьки, так і вчителі повинні знати свої права та обов’язки й дотримуватись їх. Хоча людям притаманно відстоювати свої права, але про свої обов’язки вони досить часто забувають – зазначив Віктор Громовий.
Також освітній експерт Віктор Громовий на своїй фейсбук-сторінці нагадав батькам про те, що вони також мають обов’язки, які прописані в Законі «Про освіту».
У Статті 55. п. 3. Закону України «Про освіту» чітко вказано, що батьки здобувачів освіти зобов’язані:
• виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
• сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
• дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
• формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
• формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
До слова, у новому ПОЛОЖЕННІ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти є пункт (I. Загальні положення, ст.13), у якому зазначено:
Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів) і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.
У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.


Як зберегти роботу на гугл диску
Як почати працювати на платформі HUMAN
Контакти:
м. Запоріжжя
вул. Європейська 14а
тел: (061) 769-80-15
Розробник: © Cherniuk