Гімназія № 8

Нормативна база БФ "Гімназист" 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГІМНАЗИСТ»

Скорочене найменування Фонду:БО «БФ «ГІМНАЗИСТ»;

Місце знаходження  Фонду: 69118, місто Запоріжжя,  вулиця Чубанова, будинок 1/з.

Реквізити ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК  МФО 313399     Код ЄДРПОУ/ДРФО 40872630 Запорізька гімназія №8    Благодійний внесок

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ГІМНАЗИСТ» є неприбутковою, недержавною та місцевою благодійною організацією, головною метою якої є діяльність з питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування на матеріально-технічне та науково-методологічне забезпечення Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради Запорізької області, на сплату участі і проведення олімпіад, тестів та інших змагань, а також на сплату винагороди педагогічному колективу школи та допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, з особливостями в розвитку, дітям з малозабезпечених сімей, дітям груп ризику.

Організація утворена в порядку, визначеному Законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Цілями благодійної діяльності є надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування на матеріально-технічне та науково-методологічне забезпечення Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради Запорізької області, на сплату участі і проведення олімпіад, тестів та інших змагань, а також на сплату винагороди педагогічному колективу школи та допомогу дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, з особливостями в розвитку, дітям з малозабезпечених сімей, дітям груп ризику.

Президент Фонду :

·         Іванісова Ірина Ігорівна

Бухгалтер Фонду:
Олійник Тетяна Станіславівна

·        

Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:

- акумуляція фінансових коштів та майна з наступним їх використанням для здійснення благодійництва;
- сприяння організації та проведенню наукових досліджень з теоретичних та практичних питань навчального процесу;
- консультування державних установ та громадських організацій, юридичних та приватних осіб з питань їх діяльності, спрямованої на сприяння покращенню підготовки науково-педагогічних кадрів;
- пропаганда сучасних науково-технічних досягнень, новітніх розробок в галузі організації навчального процесу, сприяння підвищенню кваліфікації наукових та педагогічних кадрів;
- організація конференцій, семінарів, зустрічей та інших заходів, що сприяють науковій та педагогічній діяльності та поширенню інформації в навчальному процесі;
- матеріальна підтримка бази навчального процесу та наукових досліджень, реалізація наукових розробок незалежними недержавними організаціями та приватними особами, пошук осіб, що зацікавлені в здійснені таких досліджень і розробок;
- сприяння видавничій діяльності;
- розробка і реалізація заходів, направлених на сприяння соціальної, інтелектуальної, фізичної та психологічної реабілітації і адаптації дітей-сиріт, дітей, що залишились без піклування батьків, дітей з особливостями в розвитку, дітей з малозабезпечених сімей, дітей груп ризику;
- встановлення додаткової адресної соціальної підтримки для дітей-сиріт, а також для випускників дитячих сирітських установ;
- сприяння розробці і реалізації заходів, направлених на розвиток мережі установ соціального захисту;
- сприяння розвитку сімейних форма пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків;
- сприяння зміцненню престижу і ролі сім'ї в суспільстві;
- сприяння захисту материнства, дитинства і батьківства;
- сприяння діяльності у сфері профілактики і охорони здоров'я дітей, а також пропаганди здорового способу життя, поліпшення морально-психологічного стану дітей;
- сприяння підвищенню кваліфікації наукових та педагогічних кадрів;
- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
- підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури;
- допомоги у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також інших масових заходів з питань охорони здоров'я та навколишнього природного середовища, науки, культури та освіти;
- підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових та культурних питань.
Нормативні документи

 


Контакти:
м. Запоріжжя
вул. Європейська 14а
тел: (061) 769-80-15
Розробник: © Cherniuk